בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את בקשתה של מתגיירת שהתגיירה ב'גיור כהלכה', להירשם כיהודייה בתעודת הזהות , כלומר, בסעיפי הדת והלאום במרשם האוכלוסין של משרד הפנים. פסק הדין ניתן לאחר הליך משפטי ממושך, שהובל על ידי המחלקה המשפטית שלנו.

כיצד פסיקה זו משפיעה על מתגיירי 'גיור כהלכה'?
לראשונה, הכירה מדינת ישראל – באמצעות ערכאה שיפוטית – בגיור שנערך באמצעות 'גיור כהלכה' לצורכי רישום ממלכתי ואישרה למתגיירת לשנות את סעיפי הדת והלאום במרשם האוכלוסין ל'יהודיה'. במקרה הספציפי הזה, בחן בית המשפט את בקשת המתגיירת לאחר שהתרשם שעברה הליך גיור מסודר במסגרת קהילה יהודית. פסיקה זו יכולה לשמש כתקדים, שיתמוך בבבקשות עתידיות של מתגיירים נוספים בפני בית המשפט. חשוב להבהיר, כי פסיקה זו אינה קובעת כי כל הגיורים של 'גיור כהלכה' מוכרים באופן גורף, אלא מתייחסת לבקשתה של מתגיירת זו בלבד. כמו כן, הפסיקה אינה מבטיחה הכרה לענייני מעמד אישי (נישואים וגירושים).

מה המשמעות של 'רישום במרשם האוכלוסין'?
מדובר ברישום במשרד הפנים ובתעודת הזהות כ'יהודי', והוא משקף את ההכרה הממלכתית בדת ובלאום. כמו כן, יש ציפייה כי ההכרה האזרחית תקל בהמשך הדרך על הכרה גם לצורך קבלת שירותי דת במסגרת הרבנות (רישום לנישואים, גירושים וקבורה).

האם מעתה והלאה כל הגיורים של 'גיור כהלכה' מוכרים?
לא. כל מתגייר של 'גיור כהלכה' שמעוניין לקבל הכרה ממשרד הפנים בגיור שלו, צריך להגיש בקשה לבית המשפט.

האם אוכל לאחר הגיור ב'גיור כהלכה' להנשא ברבנות?
הגיור באמצעות גיור כהלכה הינו גיור פרטי, שאינו דרך המוסדות הרשמיים של המדינה. לפיכך, גם לאחר אישור הרישום 'יהודי' במרשם האוכלוסין, אין הבטחה כי הרבנות הראשית תכיר בגיור לענייני מעמד אישי. ללא הכרה של הרבנות, המתגיירים יכולים להינשא כדת משה וישראל באמצעות רבנים פרטיים, לאחר הסדרת נישואים אזרחיים בחו"ל. עם זאת, יש לציין כי לאחר שינוי הרישום במרשם האוכלוסין ל'יהודי', בית הדין הרבני יהיה הכתובת אליו יידרשו לפנות בני הזוג, במידת הצורך, להסדרת גירושים. במצב זה בית הדין הרבני יוכל לבחור בין מתן גט, מתן גט לחומרא או העברת הדיון לבית המשפט לענייני משפחה לשם התרת הנישואים. המדיניות כיום בבתי הדין הרבניים היא מתן גט לחומרא, גם במקרים בהם הדיינים אינם מאשרים את תוקף הנישואים.

התגיירתי ב'גיור כהלכה', האם גם אני יכול לפנות עתה לבית המשפט שיתבע מהמדינה להכיר בגיור שלי?
כן. המחלקה המשפטית שלנו תטפל בבקשות של מתגיירי 'גיור כהלכה' להסדיר את רישומם כיהודים במרשם האוכלוסין. משום שהגשת בקשה כרוכה בעבודה משפטית, והדיונים בבית המשפט עלולים לקחת זמן, יש להיערך לתהליך ממושך. מתגיירים שמעוניינים בהליך משפטי, מוזמנים לפנות אלינו, ל'גיור כהלכה' ואנו ניצור עמם קשר. אף שאיננו ממליצים לפעול באופן עצמאי, ניתן לפנות לבד בבקשה לבית המשפט.

הייצוג המשפטי בשלב זה אינו כרוך בתשלום, אך הוא כרוך בהצטרפות לרשימת המתנה.

השאר תגובה





4 + 16 =